Hologrammit

Hologrammipyöritin

Hologrammipyörittimissä keskellä oleva sähkömoottori pyörittää tuulettimien lailla kahta tai useampaa LED-valoja sisältävää lapaa. Laitteen ohjelmisto vilkuttaa lavoissa olevia valoja pyörimisnopeuden tahdissa synkronoidusti ja lopputuloksena silmä havaitsee ilmassa leijuvan kuvan tai videon. Jos hologrammipyöritin sijoitetaan ihmisten kosketusetäisyydelle, se voidaan koteloida läpinäkyvään lasista tai muovista rakennettuun suojakoteloon. Suurimmat hologrammipyörittimet ovat halkaisijaltaan yleensä 100 cm, mutta suurempiakin hologrammeja voidaan toteuttaa yhdistämällä useampia laitteita.

Holografinen taustaprojisointi

Holografiset taustaprojisointikalvot ovat lähes läpinäkyviä, mutta toistavat projektorilla heijastettua valoa projisointikalvon pinnassa. Tyypillisesti holografiset taustaprojisointikalvot päästävät 90-95% valosta läpi, jonka vuoksi projisoinnin toteutuksessa täytyykin ottaa huomioon läpi projisoidun valon lopullinen päätepiste. Esimerkiksi messuilla tehtävissä holografisissa taustaprojisoinneissa projektori kannattaa monesti asettaa lattialle, jotta läpi menevä projektorin valo saadaan häivytettyä korkean messuhallin kattoon. Joskus oman osaston lattiaan syntyvä efekti voi olla hyväkin asia ja valo voidaan heijastaa ylhäältä alas. Suorassa kulmassa projisoitu valo osuu usein ikävästi katsojan silmään, eikä se siksi ole suositeltavaa.

Hologrammikotelo

Hologrammikotelot toimivat niin, että vaakatasossa ylös tai alaspäin suunnatun näytön kuva heijastuu katsojan silmään 45 asteen kulmassa olevan läpinäkyvän lasin, muovin tai peilikalvon kautta. Neljään suuntaan näkyvässä hologrammikotelossa on katkaistu kärki alas tai ylöspäin oleva läpinäkyvä pyramidi ja neljä pientä näyttöä pyramidin kärjen puolella. Pyramidin sisälle voidaan sijoittaa fyysisiä tuotteita, jolloin heijastettava animaatiolla voidaan korostaa tuotteen ominaisuuksia ja luoda vahvoja brändimielikuvia.

Hologrammipeilikalvo

Hologrammipeilikalvoja käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa hologrammikotelon käyttö on rakenteiden koon, kestävyyden tai logistiikan rajoitteista johtuen mahdotonta. Esimerkiksi esiintymislavoilla hologrammipeilikalvoilla voidaan luoda suuria ja näyttäviä illuusioita esiintyvistä artisteista. Hologrammipeilikalvot toimivat hologrammikoteloiden kanssa samalla periaatteella ja heijastavat varsinaiseen projisointipintaan muodostuvan kuvan katsojien silmiin. Illuusion onnistuminen riippuu monesta tekijästä, joista tärkein on estää yleisöä näkemästä varsinaista projisointipintaa, joka yleensä on esiintymislavan lattiassa tai sen alle rakennetussa syvennyksessä. Lisäksi illuusion kannalta on tärkeää, että peilikalvo saadaan pingoitettua äärimmäisen suoraksi. Illuusio voi mennä pieleen myös varsinaisen projisointipinnan ja projektorin valinnoista erityisesti silloin, jos screenin kontrasti ei ole erinomainen.

Hologrammipeilikalvon markkinoinnillisesta käytöstä voidaan nostaa esimerkiksi Ostosikkuna Oy:n tekninen toteutus Elisa Kulman Mikael Gabrielin hologrammista, joka palkittiin Grand One Gala 2017 parhaana ulkomainoksena.

Läpinäkyvä LCD näyttö

Läpinäkyvien LCD näyttöjen käyttäminen on helpoin ja joustavin tapa luoda laadukas holograafinen efekti markkinoinnin käyttöön. Näyttö pysyy kehyksiä lukuunottamatta läpinäkyvänä kuvan ollessa musta. Esitettävä värillinen materiaali ilmestyy näkyviin ja muodostaa holografisen näkymän. Läpinäkyviä LCD näyttöjä voidaan integroida esimerkiksi kauppojen juomakaappien oviin ja muihin mielikuvituksellisiin paikkoihin kuten tilanjakajiin tai väliseiniin.

Call Now Button